Ο Osho ήταν ένας Ινδός πνευματικός δάσκαλος και φιλόσοφος που έζησε τον 20ο αιώνα (1931 – 1990). Τόνισε τη σημασία του διαλογισμού, της ενσυνειδητότητας, της αγάπης, του εορτασμού, του θάρρους, της δημιουργικότητας και του χιούμορ – ποιοτήτων που θεωρούσε ότι καταστέλλονται από την τήρηση συστημάτων κοινωνικών πεποιθήσεων και θρησκευτικών παραδόσεων.

Ο Osho είναι γνωστός για την επαναστατική του συμβολή στην επιστήμη της εσωτερικής μεταμόρφωσης, με μια προσέγγιση στο διαλογισμό που αναγνωρίζει τον επιταχυνόμενο ρυθμό της σύγχρονης ζωής. Οι μοναδικοί ενεργητικοί διαλογισμοί του OSHO έχουν σχεδιαστεί για να απελευθερώσουν πρώτα τις συσσωρευμένες εντάσεις του σώματος και του νου, ώστε να είναι ευκολότερο ο άνθρωπος να έχει μια εμπειρία γαλήνης και βαθιάς ησυχίας στην καθημερινή ζωή.

Ενεργητικοί Διαλογισμοί του OSHO