Τι είναι η Iyengar Yoga;

Η Iyengar Yoga, ένα σύστημα γιόγκα που αναπτύχθηκε και ονομάστηκε από τον BKS Iyengar, και περιγράφεται στο επιτυχημένο βιβλίο του Light On Yoga, που εκδόθηκε το 1966, είναι μια μορφή Hatha yoga που δίνει έμφαση στη λεπτομέρεια, την ακρίβεια και την ευθυγράμμιση του σώματος στην απόδοση της στάσης (asana) και στον έλεγχο της αναπνοής (pranayama). Η ανάπτυξη της δύναμης, της κινητικότητας και της σταθερότητας επιτυγχάνεται μέσω των asanas.

Η Iyengar Yoga βασίζεται στις Yoga Sutras του Patanjali που αναφέρονται στο οκταπλό μονοπάτι (yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi) της Γιόγκα.

Ο B.K.S. Iyengar έχει συστηματοποιήσει πάνω από 200 κλασικές στάσεις γιόγκα (asanas) και 14 διαφορετικούς τύπους Pranayama (με πολλές παραλλαγές αυτών) που κυμαίνονται από βασικό έως προχωρημένο επίπεδο. Αυτό διασφαλίζει ότι οι μαθητές προχωρούν σταδιακά στην πρακτική τους, ξεκινώντας με απλές στάσεις συνεχίζοντας σε πιο πολύπλοκες και αναπτύσσοντας το μυαλό, το σώμα και το πνεύμα τους σταδιακά, βήμα προς βήμα.

Η Iyengar Yoga χρησιμοποιεί συχνά βοηθήματα (props), όπως ζώνες, τουβλάκια, καρέκλες, κουβέρτες κ.α. για την εκτέλεση των asanas. Τα βοηθήματα επιτρέπουν στους μαθητές να εκτελούν σωστά τις asanas, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο τραυματισμού και καθιστώντας τις στάσεις προσιτές τόσο στους νέους όσο και στους ηλικιωμένους. Επίσης, τα βοηθήματα χρησιμοποιούνται με ευφυή τρόπο ώστε να φέρουν επίγνωση και πιο βαθιά συνειδητότητα σε σημεία του σώματος που προηγουμένως ο ασκούμενος αγνοούσε.

Μέσω της πρακτικής της γιόγκα ο στόχος είναι η ένωση του σώματος, του νου και του πνεύματος για υγεία και ευζωία. Η πειθαρχία στην πρακτική της γιόγκα είναι για τους ασκούμενους ένα ισχυρό εργαλείο για την ανακούφιση του stress της σύγχρονης ζωής.

Τι κάνει την Iyengar Yoga να ξεχωρίζει;

Η Iyengar Yoga διαφέρει από τα άλλα συστήματα γιόγκα σε τρία βασικά σημεία: την τεχνική, την ακολουθία των asanas και τη διάρκεια μέσα στη στάση.

  • Η τεχνική αναφέρεται στην ακρίβεια της ευθυγράμμισης του σώματος στις asanas και στην απόδοση του pranayama.
  • Η ακολουθία είναι για τη σειρά κατά την οποία εξασκούνται οι asanas και οι ασκήσεις pranayama. Ακολουθώντας συγκεκριμένη σειρά επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα, επειδή μόνο ο συνδυασμός ορισμένων θέσεων και τεχνικών αναπνοής μπορεί να εξασφαλίσει την αναμενόμενη θετική επίδραση.
  • Η διάρκεια είναι το τρίτο στοιχείο που καθορίζει τον χρόνο που αφιερώνεται σε κάθε στάση ή άσκηση pranayama. Αυξημένη διάρκεια στις asanas επιτρέπει στους μυς να χαλαρώσουν και να εκταθούν, ενώ φέρνει επίγνωση της πρακτικής στους ασκούμενους.

Οι πιστοποιημένοι δάσκαλοι Iyengar Yoga εκπαιδεύονται βάση ενός ασυνήθιστα αυστηρού προτύπου. Μόνο μετά από χρόνια εκπαίδευσης και απαιτητικής αξιολόγησης πιστοποιούνται.

book yoga class_holistic bodymind

Πρόγραμμα Μαθημάτων